Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 23 november 2022.

Artikel 1 Identiteit van de onderneming
Artikel 2 Algemeen
Artikel 3 Overeenkomst
Artikel 4 Levering
Artikel 5 Prijzen
Artikel 6 Betaling
Artikel 7 Herroepingsrecht/zichttermijn
Artikel 8 Gegevensbeheer
Artikel 9 Garantie/klachten
Artikel 10 Aansprakelijkheid
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12 Geschillen/toepasselijk recht
Artikel 13 Aanbiedingen
Artikel 14 Afbeeldingen en omschrijving
Artikel 15 Overmacht

 

Artikel 1 Identiteit van de onderneming

Mina Mini
Talud 31
8561 KD in Balk
Nederland
Emailadres: info@mina-mini.nl
KVK-nummer: 88273172
BTW nummer: Nl004576290B51

IBAN: NL58RABO0319636127

Artikel 2 Algemeen
2.1 Onze algemene voorwaarden zijn geldig op alle artikelen die wij aanbieden. Zowel op www.mina-mini.nl als mondeling of via tekstberichten. De algemene voorwaarden zijn dan ook toepasbaar op alle bestellingen die bij Mina Mini worden gedaan. De algemene voorwaarden zijn voor iedereen inzichtelijk op onze website en kunnen indien gewenst, schriftelijk worden verstuurd.
2.2 Door een bestelling te plaatsen bij Mina Mini aanvaard je de algemene voorwaarden. Wel is het zo dat Mina Mini het recht houdt om de levering en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de periode mag wijzigen.
2.3 Mina Mini garandeert dat de artikelen naar verwachting zullen zijn en zullen voldoen aan de omschrijvingen van de artikelen.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen de consument en Mina Mini komt officieel tot stand zodra Mina Mini heeft bevestigd dat het haalbaar is.
3.2 Mina Mini heeft het recht om zonder een reden te geven een bestelling of opdracht te weigeren. Daarnaast mag Mina Mini de keuze maken om bepaalde opdrachten te doen met als voorwaarde dat er een vooruitbetaling wordt gedaan.

Artikel 4 Verzenden/levering
4.1 Mina Mini streeft ernaar om de bestelling binnen 1 à 3 dagen te versturen, zolang de voorraad strekt.
4.2 Mina Mini zal het adres wat is doorgegeven bij de bestelling bestempelen als plaats.
4.3 Zoals in de regels van de koopafstand staat, zullen wij alle bestellingen in ieder geval binnen 30 dagen verzenden. Mocht dit niet kunnen, omdat het artikelen niet meer op voorraad is of niet meer leverbaar is, dan zal Mina Mini binnen 30 dagen, na het plaatsen van de bestelling contact opnemen met de klant. In dit geval kan de bestelling kosteloos worden geannuleerd.
4.4 Mina Mini is niet aansprakelijk voor vertraging die wordt veroorzaakt door het postorderbedrijf.
4.5 Mina Mini is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan doordat de aangekondigde levertermijn niet konden worden gehaald.
4.6 Het risico van kwijt geraakte pakketjes of beschadigde producten zijn het risico van Mina Mini tot dat het product wordt geleverd bij de consument. Dit geldt niet als er mondeling of schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
4.7 Wij rekenen €3,95 aan verzendkosten.

4.8 U kunt uw bestelling GRATIS afhalen en retourneren aan het huisadres in Balk.

4.9 Al onze bestellingen worden met PostNL of DHL verzonden.

4.10 Eventuele retourkosten zijn voor eigen rekening.

5.0 Artikel 5 Prijzen
5.1 Zolang de koop nog niet officieel tot stand is gekomen mag Mina Mini de prijzen aanpassen. Aan aanbiedingen/afprijzing die in het verleden zijn geweest kunnen geen rechten worden ontleent.
5.2 Alle prijzen die zichtbaar zijn op de website zijn inclusief 21% BTW. De verzendkosten zullen nog apart worden berekend.
5.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van kleine (typ) foutjes. Voor de gevolgen hiervan kan Mina Mini geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 6 Betaling
6.1 De consument kan kiezen uit meerdere betaalmethoden via Mollie namelijk: Klarna achteraf betalen, Klarna Betaal nu en IDEAL.


Artikel 7 Herroepingsrecht/zichttermijn
7.1 Mina Mini doet er alles aan om een artikel te leveren wat naar wens is. Mina Mini raadt aan het artikel direct naar ontvangst goed te controleren. Mocht het niet naar wens zijn dan dient de consument dit zo snel mogelijk te melden. Gezamenlijk zal er naar een passende oplossing worden gezocht.
7.2 De consument heeft na het plaatsen van de bestelling 14 dagen na ontvangst zonder geldige reden het recht om de bestelling te annuleren. Hierna heeft de consument 14 dagen om de artikelen te retourneren. Het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten die zijn betaald zullen terug worden gestort. De kosten voor het retourneren zijn voor de consument.
Als de consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht moeten alle artikelen in de originele staat en de originele verpakking terug worden gestuurd. Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht dient er contact opgenomen te worden met Mina Mini. Dit kan via  info@mina-mini.nl. Mina Mini streeft er naar om het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen over te maken naar de consument. Mits het artikel in goede staat terug is ontvangen. Hieronder verstaat Mina Mini ook de schade die kan zijn ontstaan door sigarettenrook, parfum of andere aanwezige geuren.

Artikel 8 Gegevensbeheer
8.1 Indien de consument een bestelling plaatst bij Mina Mini zullen de persoonlijke gegevens worden opgenomen in een klantenbestand. Mina Mini houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal nooit persoonsgegeven verstrekken aan derden. Meer informatie hier over staat beschreven in onze privacy policy.

Artikel 9 Garantie/klachten
9.1 Mina Mini doet er alles aan om artikelen die voldoen aan de wensen van de consument te leveren. Daarbij is het belangrijk dat de deugdelijkheid en de bruikbaarheid ook voldoet aan de verwachtingen. Als de consument hierover niet tevreden is dan dient dit schriftelijk te worden gemeld.
9.2 Mina Mini doet er alles aan om een artikel/bestelling te leveren die naar wens is. Mina Mini raadt aan het artikel/bestelling direct naar ontvangst goed te controleren. Mocht het zo zijn dat de artikelen/bestelling niet goed, niet naar wens, incompleet of ondeugdelijk is dan dient de consument dit direct schriftelijk te melden. Gezamenlijk kan er worden gezocht naar een passende oplossing. Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen 2 maand na ontvangst gemeld te worden. De kosten van het eventueel terug sturen zijn voor de consument. De goederen dienen ongebruikt en in de originele verpakking verpakt te worden en terug te sturen naar Mina Mini.
9.3 Als de klachten van de consument gegrond worden bevonden door Mina Mini, zal Mina Mini de geleverde producten kosteloos vervangen of in overleg met de consument tot een andere oplossing komen. Iedere aansprakelijkheid van Mina Mini voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Daardoor zal er geen aanspraak kunnen worden gedaan op een schadevergoeding in welke vorm dan ook.
9.4 Mina Mini is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of roekeloosheid.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Mina Mini aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan door het gebruik van de producten van Mina Mini.
10.2 Alle aansprakelijkheid van Mina Mini en de producten van Mina Mini voor alle schade, van wat voor aard dan ook, direct of indirect, worden uitgesloten. Daarnaast is Mina Mini niet aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering bij derden kan ontstaan.
10.3 De aansprakelijkheid van Mina Mini is maximaal beperkt tot het aankoopbedrag van het desbetreffende artikel.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle eigendommen van Mina Mini blijven van Mina Mini tot dat de consument heeft voldaan aan de betalingsplicht.
11.2 De door Mina Mini geleverde goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen alleen in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3 De consument is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende artikelen te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
11.4 Mocht het gebeuren dat derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverd artikelen dan is de consument verplicht Mina Mini dan zo snel mogelijk over in te lichten.

Artikel 12 Geschillen/toepasselijk recht
12.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten geldt het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen die ontstaan zijn uit een overeenkomst tussen Mina Mini en de consument, waar gezamenlijk geen passende oplossing kan worden gevonden neemt een bevoegde rechter kennis van de zaak. Deze rechter kan gezamenlijk gekozen worden. Met uitzondering van zaken die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 13 Aanbiedingen
13.1 Alle aanbiedingen bij Mina Mini zijn vrijblijvend. Mits anders is vermeld.
13.2 Als een consument gebruikt maakt van een aanbieding heeft Mina Mini het recht om binnen 3 werk dagen af te zien van de aanbieding. In dit geval met de aanvaarding worden herroepen of worden veranderd.
13.3 Aanbiedingen gelden bij Mina Mini niet automatisch voor nabestellingen.
13.4 Aan aanbiedingen/afprijzing die in het verleden zijn geweest kunnen geen rechten worden ontleent.

Artikel 14 Afbeeldingen en omschrijving
14.1 Alle foto’s, afbeeldingen en omschrijvingen met informatie over de artikelen die Mina Mini verkoopt en worden weergegeven op www.mina-mini.nl zijn slechts indicaties. Er kunnen dan ook geen aanleiding geven tot een ontbinding van de koop of het eisen van een schadevergoeding.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Mina Mini kan niet aansprakelijk worden gesteld als het voorkomt dat de bestellingen niet kunnen worden geleverd ten gevolge van overmacht.
15.2 Onder overmacht wordt bedoelt: elke bijzondere oorzaak/omstandigheid welke in redelijkheid niet voor het risico van Mina Mini behoort.
Vertraging door de toeleveranciers, storing in de elektriciteit, storingen in het internet, storingen in het e-mailverkeer of wijzigingen van derden, vervoer moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer of nalatigheid van de leveranciers gelden als overmacht.
15.3 Mina Mini mag als er sprake is van overmacht de overeenkomst ontbinden of de voorwaarden aanpassen. In geen enkel geval is Mina Mini verplicht om een boete of schadevergoeding te betalen.
15.4 Als bij Mina Mini op het moment dat er overmacht intreedt al gedeeltelijk heeft voldaan aan de verplichting met betrekking tot de bestelling en het overige deel kan niet worden gerealiseerd, dan is Mina Mini verplicht om het reeds geleverd gedeelte afzonderlijk te factureren. De consument is dan ook verplicht om deze factuur te voldoen

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 23 november 2022.

Artikel 1 Identiteit van de onderneming
Artikel 2 Algemeen
Artikel 3 Overeenkomst
Artikel 4 Levering
Artikel 5 Prijzen
Artikel 6 Betaling
Artikel 7 Herroepingsrecht/zichttermijn
Artikel 8 Gegevensbeheer
Artikel 9 Garantie/klachten
Artikel 10 Aansprakelijkheid
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12 Geschillen/toepasselijk recht
Artikel 13 Aanbiedingen
Artikel 14 Afbeeldingen en omschrijving
Artikel 15 OvermachtArtikel 1 Identiteit van de onderneming

Mina Mini
Talud 31
8561 KD in Balk
Nederland
Emailadres: info@mina-mini.nl
KVK-nummer: 88273172
BTW nummer: Nl004576290B51
IBAN: NL58RABO0319636127

Artikel 2 Algemeen
2.1 Onze algemene voorwaarden zijn geldig op alle artikelen die wij aanbieden. Zowel op www.mina-mini.nl als mondeling of via tekstberichten. De algemene voorwaarden zijn dan ook toepasbaar op alle bestellingen die bij Mina Mini worden gedaan. De algemene voorwaarden zijn voor iedereen inzichtelijk op onze website en kunnen indien gewenst, schriftelijk worden verstuurd.
2.2 Door een bestelling te plaatsen bij Mina Mini aanvaard je de algemene voorwaarden. Wel is het zo dat Mina Mini het recht houdt om de levering en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de periode mag wijzigen.
2.3 Mina Mini garandeert dat de artikelen naar verwachting zullen zijn en zullen voldoen aan de omschrijvingen van de artikelen.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen de consument en Mina Mini komt officieel tot stand zodra Mina Mini heeft bevestigd dat het haalbaar is.
3.2 Mina Mini heeft het recht om zonder een reden te geven een bestelling of opdracht te weigeren. Daarnaast mag Mina Mini de keuze maken om bepaalde opdrachten te doen met als voorwaarde dat er een vooruitbetaling wordt gedaan.

Artikel 4 Verzenden/levering
4.1 Mina Mini streeft ernaar om de bestelling binnen 1 à 3 dagen te versturen, zolang de voorraad strekt.
4.2 Mina Mini zal het adres wat is doorgegeven bij de bestelling bestempelen als plaats.
4.3 Zoals in de regels van de koopafstand staat, zullen wij alle bestellingen in ieder geval binnen 30 dagen verzenden. Mocht dit niet kunnen, omdat het artikelen niet meer op voorraad is of niet meer leverbaar is, dan zal Mina Mini binnen 30 dagen, na het plaatsen van de bestelling contact opnemen met de klant. In dit geval kan de bestelling kosteloos worden geannuleerd.
4.4 Mina Mini is niet aansprakelijk voor vertraging die wordt veroorzaakt door het postorderbedrijf.
4.5 Mina Mini is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan doordat de aangekondigde levertermijn niet konden worden gehaald.
4.6 Het risico van kwijt geraakte pakketjes of beschadigde producten zijn het risico van Mina Mini tot dat het product wordt geleverd bij de consument. Dit geldt niet als er mondeling of schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
4.7 Wij rekenen €3,95 aan verzendkosten.

4.8 U kunt uw bestelling GRATIS afhalen en retourneren aan het huisadres in Balk.

4.9 Al onze bestellingen worden met PostNL of DHL verzonden.

4.10 Eventuele retourkosten zijn voor eigen rekening.

5.0 Artikel 5 Prijzen
5.1 Zolang de koop nog niet officieel tot stand is gekomen mag Mina Mini de prijzen aanpassen. Aan aanbiedingen/afprijzing die in het verleden zijn geweest kunnen geen rechten worden ontleent.
5.2 Alle prijzen die zichtbaar zijn op de website zijn inclusief 21% BTW. De verzendkosten zullen nog apart worden berekend.
5.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van kleine (typ) foutjes. Voor de gevolgen hiervan kan Mina Mini geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 6 Betaling
6.1 De consument kan kiezen uit meerdere betaalmethoden via Mollie namelijk: Klarna achteraf betalen, Klarna Betaal nu en IDEAL.


Artikel 7 Herroepingsrecht/zichttermijn
7.1 Mina Mini doet er alles aan om een artikel te leveren wat naar wens is. Mina Mini raadt aan het artikel direct naar ontvangst goed te controleren. Mocht het niet naar wens zijn dan dient de consument dit zo snel mogelijk te melden. Gezamenlijk zal er naar een passende oplossing worden gezocht.
7.2 De consument heeft na het plaatsen van de bestelling 14 dagen na ontvangst zonder geldige reden het recht om de bestelling te annuleren. Hierna heeft de consument 14 dagen om de artikelen te retourneren. Het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten die zijn betaald zullen terug worden gestort. De kosten voor het retourneren zijn voor de consument.
Als de consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht moeten alle artikelen in de originele staat en de originele verpakking terug worden gestuurd. Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht dient er contact opgenomen te worden met Mina Mini. Dit kan via info@mina-mini.nl. Mina Mini streeft er naar om het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen over te maken naar de consument. Mits het artikel in goede staat terug is ontvangen. Hieronder verstaat Mina Mini ook de schade die kan zijn ontstaan door sigarettenrook, parfum of andere aanwezige geuren.

Artikel 8 Gegevensbeheer
8.1 Indien de consument een bestelling plaatst bij Mina Mini zullen de persoonlijke gegevens worden opgenomen in een klantenbestand. Mina Mini houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal nooit persoonsgegeven verstrekken aan derden. Meer informatie hier over staat beschreven in onze privacy policy.

Artikel 9 Garantie/klachten
9.1 Mina Mini doet er alles aan om artikelen die voldoen aan de wensen van de consument te leveren. Daarbij is het belangrijk dat de deugdelijkheid en de bruikbaarheid ook voldoet aan de verwachtingen. Als de consument hierover niet tevreden is dan dient dit schriftelijk te worden gemeld.
9.2 Mina Mini doet er alles aan om een artikel/bestelling te leveren die naar wens is. Mina Mini raadt aan het artikel/bestelling direct naar ontvangst goed te controleren. Mocht het zo zijn dat de artikelen/bestelling niet goed, niet naar wens, incompleet of ondeugdelijk is dan dient de consument dit direct schriftelijk te melden. Gezamenlijk kan er worden gezocht naar een passende oplossing. Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen 2 maand na ontvangst gemeld te worden. De kosten van het eventueel terug sturen zijn voor de consument. De goederen dienen ongebruikt en in de originele verpakking verpakt te worden en terug te sturen naar Mina Mini.
9.3 Als de klachten van de consument gegrond worden bevonden door Mina Mini, zal Mina Mini de geleverde producten kosteloos vervangen of in overleg met de consument tot een andere oplossing komen. Iedere aansprakelijkheid van Mina Mini voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Daardoor zal er geen aanspraak kunnen worden gedaan op een schadevergoeding in welke vorm dan ook.
9.4 Mina Mini is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of roekeloosheid.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Mina Mini aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan door het gebruik van de producten van Mina Mini.
10.2 Alle aansprakelijkheid van Mina Mini en de producten van Mina Mini voor alle schade, van wat voor aard dan ook, direct of indirect, worden uitgesloten. Daarnaast is Mina Mini niet aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering bij derden kan ontstaan.
10.3 De aansprakelijkheid van Mina Mini is maximaal beperkt tot het aankoopbedrag van het desbetreffende artikel.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle eigendommen van Mina Mini blijven van Mina Mini tot dat de consument heeft voldaan aan de betalingsplicht.
11.2 De door Mina Mini geleverde goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen alleen in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3 De consument is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende artikelen te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
11.4 Mocht het gebeuren dat derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverd artikelen dan is de consument verplicht Mina Mini dan zo snel mogelijk over in te lichten.

Artikel 12 Geschillen/toepasselijk recht
12.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten geldt het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen die ontstaan zijn uit een overeenkomst tussen Mina Mini en de consument, waar gezamenlijk geen passende oplossing kan worden gevonden neemt een bevoegde rechter kennis van de zaak. Deze rechter kan gezamenlijk gekozen worden. Met uitzondering van zaken die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 13 Aanbiedingen
13.1 Alle aanbiedingen bij Mina Mini zijn vrijblijvend. Mits anders is vermeld.
13.2 Als een consument gebruikt maakt van een aanbieding heeft Mina Mini het recht om binnen 3 werk dagen af te zien van de aanbieding. In dit geval met de aanvaarding worden herroepen of worden veranderd.
13.3 Aanbiedingen gelden bij Mina Mini niet automatisch voor nabestellingen.
13.4 Aan aanbiedingen/afprijzing die in het verleden zijn geweest kunnen geen rechten worden ontleent.

Artikel 14 Afbeeldingen en omschrijving
14.1 Alle foto’s, afbeeldingen en omschrijvingen met informatie over de artikelen die Mina Mini verkoopt en worden weergegeven op www.mina-mini.nl zijn slechts indicaties. Er kunnen dan ook geen aanleiding geven tot een ontbinding van de koop of het eisen van een schadevergoeding.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Mina Mini kan niet aansprakelijk worden gesteld als het voorkomt dat de bestellingen niet kunnen worden geleverd ten gevolge van overmacht.
15.2 Onder overmacht wordt bedoelt: elke bijzondere oorzaak/omstandigheid welke in redelijkheid niet voor het risico van Mina Mini behoort.
Vertraging door de toeleveranciers, storing in de elektriciteit, storingen in het internet, storingen in het e-mailverkeer of wijzigingen van derden, vervoer moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer of nalatigheid van de leveranciers gelden als overmacht.
15.3 Mina Mini mag als er sprake is van overmacht de overeenkomst ontbinden of de voorwaarden aanpassen. In geen enkel geval is Mina Mini verplicht om een boete of schadevergoeding te betalen.
15.4 Als bij Mina Mini op het moment dat er overmacht intreedt al gedeeltelijk heeft voldaan aan de verplichting met betrekking tot de bestelling en het overige deel kan niet worden gerealiseerd, dan is Mina Mini verplicht om het reeds geleverd gedeelte afzonderlijk te factureren. De consument is dan ook verplicht om deze factuur te voldoen(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2022 - 2024 Mina Mini | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel